Znak Znak

Z činnosti MPJako velice častou věc, řeší MP Bílovec volný pohyb psů. Psi, jsou následně předáni majiteli, pokud se majitel nepřihlásí, jsou psi předáváni smluvnímu útulku Slezské Pavlovice.

Psi Psi

Psi Psi

Při kontrolní činnosti ve městě jsou zjišťovány vzniklé závady, jako například po silném větru a dešti, zlomená větev v parku na Střelnici. Zjištěné závady jsou pak předávány přislušnému pracovníkovi na MěÚ v Bílovci k zajištění nápravy.

Větev Větev

Při jiné kontrole byla zjištěna díra v pozemní komunikaci na ulici Svobodove v Bílovci. Místo bylo označeno a věc byla taktéž předána odpovědnému pracovníkovi na MěÚ v Bílovci.

Díra Díra

Město Bílovec pořídilo 2 Fotopasti, které jsou instalovány na různých stanovištích.

Fotopast Fotopast

Fotopast Fotopast

Dne 21.9.2012 proběhl den otevřených dveří na služebně MP Bílovec. Na služebně MP Bílovec se vystřídalo asi 150 dětí. Děti byly seznámeny s kamerovým systémem, o kterém je informovala operátorka kamerového systému. Dále pak jim byly předvedeny pomůcky, které MP používá při své činnosti. A nakonec se děti podívaly do služebního vozidla MP Bílovec.

Děti Děti

Děti Děti

Děti Děti

Začátkem jara, když opadne sníh, provádíme kontrolu pozemních komunikací, chodníků a dalšího majetku města. Zjištěné závady předáváme příslušnému Odboru Městského Úřadu k zajištění nápravy.

Kontroly Kontroly

Stále dochází k volnému pobíhání psů i přesto, že jsou tyto případy mnohdy řešeny nemalou pokutou pro majitele psa.

Pes

Dne 18.11.2011 jsme přijali oznámení, že v korytě potoka se nachází pes, který se chová zmateně a nemůže ven.Psa se nám podařilo z koryta potoka dostat ven. Vše dobře dopadlo a pes byl předán majiteli.

Pes Pes

Dne 22.8.2011 jsme byli požádání občankou obce Požaha o pomoc, když se v obci a po její zahradě pohybovaly polodivoká prasata.Podařilo se nám sehnat dceru majitele, se kterou jsme společně prasata zahnali zpět do jejich dřevěné ohrady.

Prasata Prasata

Prasata Prasata

Dne 20.8.2011 bylo ve Výškovicích na místním hřbitově nalezeno 5 koťat. Koťata byla umístěná na služebně MP Bílovec. Případní zájemci se mohou přihlásit na služebnu MP Bílovec.

Koťata Koťata

Na základě pořízení mobilního kamerového systému provádíme instalaci těchto kamer na vytipovaných místech ve městě.

Mob. kamery Mob. kamery

Mob. kamery Mob. kamery

Dne 8.5.2009 donesli na služebnu MP Bílovec občané města dvě nalezená mláďata KUNY. Mláďata by bez matky napřežila, proto jsme kontaktovali pracovníka Stanice pro záchranu živočichů, která se nachází v Bartošovicích. Pracovník si obě mláďata převzal.

Kuny Kuny

V průběhu zimy strážníci také řeší případy, kdy při tání sněhu hrozí pád rampouchů nebo sněhu ze střech budov. Strážníci přijali oznámení od občanky, které spadl ze střechy domu na kočár sníh, který tento kočár poškodil, naštěstí nedošlo ke zranění dítěte, které se nacházelo v kočáru.

Kočár Kočár

Strážníkům se podařilo v noci chytit muže, který ukradl 5 pytlů uhlí na zimní topení. K činu se doznal, byl předán správnímu orgánu. Někdy se prostě krást nevyplácí.

Uhlí Uhlí

16. až 19. září 2008 proběhly na ZŠ v Bílovci a místních částech besedy s žáky. Tyto besedy proběhly ve spolupráci s OO PČR Bílovec.

Policie Policie

Policie Policie Policie

Děti při návštěvě služebny MP Bílovec.

Skolaci Skolaci

Někdy je potřeba použít TPZOV /botička/.

Bota Bota

Nejčastěji ve městě, ale i místních částech provádíme odchyt pobíhajících psů.

Odchyt Odchyt

Kontrola místní části Stará Ves na kolech.

Cyklohlídka Cyklohlídka

Každoročně provádíme ostré cvičné střelby.

Strelby