Znak Znak

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V ČINNOSTI MP:Od 1/2003

Rozšíření pravomocí městských a obecních policií.

Od 11/2003

Uvedeny do provozu parkovací automaty na Slezském náměstí.

Od 12/2003

Zřízen městský kamerový dohlížecí systém ve městě.

Od 10/2005

Propojení služeben městské policie a policie ČR kamerovým systémem.

Vybudování skateparku na ul. Tovární.

Od 1/2006

Rozšíření pravomocí městských a obecních policií – zjišťování alkoholu u řidičů a jiných podnapilých osob, dohled nad dodržováním tabákového zákona.

Od 7/2006

Rozšíření pravomocí městských a obecních policií, včetně měření rychlosti.

Od 2005 až 2006

Výměna zastaralých nebezpečných revolverů za nové pistole.

Od 8/2006

Zakoupena dvě jízdní kola.

Od 10/2006

Zakoupen digitální dechový analyzátor alkoholu v dechu.

Od 12/2006

Zakoupen měřič rychlosti –Lidar.

Od 6/2008

Vytvoření webové stránky.

Od 12/2009

Pořízeny mobilní kamery.