Znak Znak
Městská policie je oprávněna k měření rychlosti na základě ustanovení §79a zákona číslo 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích.

Na základě ustanovení §86 odst.1 písm.d) bod 2 zákona číslo 200/1990 Sb., O přestupcích, je městská policie oprávněná překročení rychlosti řešit v blokovém řízení.


Úseky, ve kterých měří Městská policie Bílovec nejvyšší dovolenou rychlost. Tyto úseky musí každých šest měsíců schvalovat Policie České republiky, Dopravní inspektorát.•Bílovec, ulice Ostravská, silnice II/647, od hřbitova po ZŠ, 300 m úsek v obou směrech.

•Bílovec, ul. Labuť, ul. Dukelská, ul. Nová Cesta, silnice II/647, 150 m od začátku obce po Městský úřad, obousměrně.

•Bílovec, ul. Opavská, silnice II/463, obousměrně.

•Bílovec, ul. 1. Máje, silnice III/46414, od parkoviště za nemocnicí až po Údolí mladých, obousměrně.

•Bílovec, ul. Čs. Armády, silnice II/464, od Bowling fitness č.p. 415/6 až po křižovatku s ul. Komenského u kříže, obousměrně.

•Velké Albrechtice, sil. III/46419, od OÚ po zastávku U remíze, 1000 m, obousměrně.

•Lubojaty, sil. III/46414, vždy nejméně 150 metrů od označníku obce.

•Bravinné, silnice III/4639, 150 metrů od označníku obce, 300 m obousměrně.

•Stará Ves , sil. II/463, obousměrně.

•Bravinné, část Nové Dvory, křižovatka silnic III/4631 a III/4639.

•Obec Bílovec – Lhotka, silnice III/46414, obousměrně.

•Obec Bílovec – Výškovice, silnice III/464, obousměrně.